Bireysel Danışmanlık (Psikoterapi)

Bireysel Psikoterapi, ruhsal sorunlar nedeniyle yaşanan ruhsal acıların terapist aracılığıyla azaltılması ve kişinin kendi kendini tedavi etmesine yardımcı olunmasıdır. Zihinsel ve duygusal sorunları olan ve bu sorunlarla baş etme gücü yetersiz kalan kişilere, belli bir amaç ve plan doğrultusunda, belli teknik ve yöntemlerin uzman kişilerce uygulandığı profesyonel bir yardım etme sürecidir.

Bireysel Psikoterapide her kişinin sorunu diğerinden farklıdır. Bu yüzden de farklı sorunlara farklı yaklaşımların ve farklı tekniklerin uygulanması gerekir. Kişinin kendi bireysel varoluşunu kavraması; kendiyle ve yaşadıklarıyla ilgili farkındalık kazanması hedeflenir, olaylarla ve davranışlarla ilgili kontrol sağlayabilme becerileri edinmesine yardımcı olunur. Kişi, yaşadığı ruhsal sıkıntılardaki kendi katkısını terapistinin desteğiyle görmeye ve belli sorumlulukları üstlenmeye yönelik farkındalık kazanır.

Bireysel Psikoterapi, çok çeşitli terapi uygulamalarının bireyin tıkanıklık yaşadığı konular temel alınarak terapistin belirleyeceği yöntemlerin uygulanması ile gerçekleştirilen bir terapidir. Uygulanan temel yöntemler arasında davranışçı, bilişsel, dinamik, varoluşçu, psikanalitik ve bütüncül yaklaşımlar sayılabilir. Bireysel Psikoterapiler; yardım arayan bir kişi ile bir uzman (terapist) arasında temel olarak sözel iletişimin kullanıldığı bir tedavi ilişkisidir. Bu ilişki, iki kişi ile birlikte çalışarak yardım arayanın sorunlarını tanımlamaya ve bunları aşabilecek davranış değişikliklerini oluşturmaya çalışır.

Bireysel Psikoterapi’de yardım arayan kişi ile terapistin rolleri, sınırları ve etkinliklerinin çerçevesi belirlidir. Sözel olmayan çeşitli etmenlerin de tedavide rolü vardır ancak temel olarak psikoterapi, sözel bir tedavi uygulamasıdır.

Bireysel Psikoterapi süreci içinde kendini keşfetme, değişim, gelişim ve dönüşüm başlar. Bu belli bir zaman ve çaba isteyen bir süreçtir.  Psikoterapi süreci boyunca kişi, sorun yaratan düşüncelerinin ve davranışlarının nasıl farkında olacağını, bunları nasıl değiştirebileceğini ya da bunlarla nasıl başa çıkabileceğini, ilişkilerini ve yaşamdaki deneyimlerini nasıl inceleyebileceğini ve sorunlara nasıl çözüm üretebileceğini öğrenir. Psikoterapi, kişiye kendi yaşamında nasıl umutlu olacağını ve hayatını nasıl kontrol altına alabileceğini öğretir; çaresizlik ve öfke duygularından doğan çeşitli psikolojik rahatsızlıkların belirtilerinin giderilmesinde kişiyi destekler.

Psikoterapist, kişinin görünenin ardındakini görmesini sağlamaya çalışır, kişinin kendi yolunu bulmasına yardımcı olur.

Psikoterapide ruhsal sorunlar araştırılırken psikoloji biliminin verilerine dayanılır. Sorunların çözümünde sözel ve davranışsal yöntemler bilimsel ilkelere ve öğrenme kuramlarına dayanır.