Etiket - asosyal çocuk

Çocuklarda Sosyal Fobi

Çocuklarda Sosyal Fobi; Yakın aile çevresi dışındaki ortamlarda çocukta görülen sessizlik çekingenlik utangaçlık ve ürkek tavırlarla kendini gösteren bir duygu durumudur. Sosyal Fobide , çocuğun yaşına göre verdiği tepkiler değişebilir.3-6 yaş grubundaki çocuklarda , girdiği farklı ortamlarda ağlama, anne yada babasına sıkıca sarılma , onlardan ayrılmak istememe gibi gergin davranışlar görülebilir. İlerleyen yaş dönemlerinde, toplulukla oynanan oyunlarda oyuna katılmak yerine uzaktan izleme , oyuna katılsa bile diğerlerinin sözünü dinleme, kendi düşüncelerini ifade edememe, kendini idare edememe ve genellikle diğerleri...