Etiket - çocuk psikologu

7-12 Yaş Çocuklarda Fiziksel ve Sosyal Gelişim

Bu dönemde çocuklarınızın ilgilerinde ve ilişkilerinde önemli değişimler olur. Çocuğunuz, kendisini yönetmenin yanı sıra zihinsel, bedensel ve sosyal becerilerde büyük bir yol kat eder. Sizdenbağımsız davranışlarda bulunur. Okul yaşantısı başlar, gelecek hakkında düşünmeye, ödev yapmaya ve kitap okumaya da bu dönemde başlar. Arkadaşları tarafından onaylanmak ister, grup olarak oynanan oyunlardan ve iş birliğinden zevk alır, bedenine olan ilgisi artar, akran ilişkilerine uyum sağlamak, okul ortamına, derslere ve çevreden gelen beklentilere uyum sağlamak ön plana geçer. 7-12 yaş dönemi, çocukların yaşamında...

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü nedir? Öğrenme güçlüğü, çocuğunuzda öğrenme güçlüğü olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Çocuğunuzun zekası normal ya da normalin üzerinde olduğu halde, okuma-yazma ve matematik gibi bazı alanlarda neden zorlanmaktadır? Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ne gibi sorunlar yaşar? Öğrenme güçlüğünün nedeni nedir? Nasıl tedavi edilir?Öğrenme güçlüğü; Çocuğun zekasının normal ya da normalin üzerinde olmasına rağmen okuma-yazma, matematik, Özbakım becerileri ve sözel olarak kendini ifade etme gibi konularda yaşına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi ile kendini ortaya koyan gelişimsel bir bozukluktur.Öğrenme güçlüğü olan...