Makaleler

Çocuklarda Sosyal Fobi

Çocuklarda Sosyal Fobi; Yakın aile çevresi dışındaki ortamlarda çocukta görülen sessizlik çekingenlik utangaçlık ve ürkek tavırlarla kendini gösteren bir duygu durumudur. Sosyal Fobide , çocuğun yaşına göre verdiği tepkiler değişebilir.3-6 yaş grubundaki çocuklarda , girdiği farklı ortamlarda ağlama, anne yada babasına sıkıca sarılma , onlardan ayrılmak istememe gibi gergin davranışlar görülebilir. İlerleyen yaş dönemlerinde, toplulukla oynanan oyunlarda oyuna katılmak yerine uzaktan izleme , oyuna katılsa bile diğerlerinin sözünü dinleme, kendi düşüncelerini ifade edememe, kendini idare edememe ve genellikle diğerleri...

Çocuk ve Ergenlerde Okul Başarısızlığı ve Anne Babalara Öneriler

Sevgili anne babalar..! çocuğunuz okul başarısızlığı yaşadığında bir çoğunuzun sıklıkla dile getirdiği bazı yakınmalar ; "Ben söylemezsem dersler aklına bile gelmiyor", "isterse yapar ama istemiyor", "Bilgisayar başında saatlerce vakit geçirebilir ama iş ödev yapmaya gelince çok çabuk sıkılıp bırakıyor", "isteksiz", "sorumluluk almak istemiyor" gibi söylemlerden oluşmaktadır. Aslında ailelerin tüm bu yakınmalarla ilgili olarak üzerinde durması gereken öncelikli konu, çocuğunun herhangi bir alanda sorunu olabileceği ihtimalidir..! Okul dönemi ,çocukların öğrenme süreçlerinde, beynin birçok bölümünün aktif halde çalıştığı dönemdir.Bu dönemde öğrenme...

Kanser hastalığında psikolojik değerlendirme ve tedavinin önemi

Kanser hastalığı,hasta ve yakınları için çok zorlu bir süreçtir.Bu dönemde kişinin hem hastalığının beraberinde getirdiği fizyolojik ve psikolojik sorunlarla başetmesi hem de maddi manevi güçlüklere göğüs germesi gerekmektedir. Travma olarak algılanan bu tanı aşamasında; inkar,öfke,depresyon , anksiyete ve kabullenme aşamaları yaşanır.psikolojik ve sosyal hayatlarında alınan tanıya göre değişen bir uyum sorunu da görülür.Bu dönemde hastanın karşılaştığı zorlukları aşabilmek için en çok ihtiyacı olan şeylerden biri de kendi içinde bulunduğu duygusal durumunu başkalarıyla paylaşabilmesidir. Hastanemizde ;kanser hastalığının tanı ve tedavi sürecinde hastalarımızın...

Zeka Testleri

Zeka testleri ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlarla takip edebilir, gerekli eğitim desteğini erken yaşlarda verme fırsatı yakalayabilirsiniz..! Zeka testleri sağlık ve özel eğitim alamlarında çok önemli ve vazgeçilmez katkılar sağlayan önemli ölçüm araçlarıdır..! öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, disleksi gibi olası problemler bu testlerin yorumlanması ile tespit edilebilir ve gerekli yönlendirme yapılarak tedavi planlanır..! Eğer çocuğunuz üstün zekalı ise bunu tespit ederek çocuğunuza uygun eğitim seçeneklerini değerlendirebilirsiniz..!

DEHB Nedir?

Çocukluk çağının en sık görünen rahatsızlıklarından olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) son derece önemli, akademik, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilen, olumsuz etkileri yaşam boyu sürebilen bir rahatsızlıktır. DEHB'nin üç temel özelliği vardır. Bunlar dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüselliktir.Dikkat Eksikliği: Dikkat gerektiren ödev ya da görevlere karşı isteksizlik, dikkatin dış uyaranlarla kolaylıkla dağılması, '' Susadım, acıktım, tuvaletim geldi, çok sıkıldım. '' gibi ifadelerle ödev ya da görevlerin sık sık bölünmesi, unutkanlık, eşyalarını kaybetme, verilen bir görevin çok uzun...

7-12 Yaş Çocuklarda Fiziksel ve Sosyal Gelişim

Bu dönemde çocuklarınızın ilgilerinde ve ilişkilerinde önemli değişimler olur. Çocuğunuz, kendisiniyönetmenin yanı sıra zihinsel, bedensel ve sosyal becerilerde büyük bir yol kat eder. Sizdenbağımsız davranışlarda bulunur. Okul yaşantısı başlar, gelecek hakkında düşünmeye, ödev yapmaya vekitap okumaya da bu dönemde başlar. Arkadaşları tarafından onaylanmak ister, grup olarak oynananoyunlardan ve iş birliğinden zevk alır, bedenine olan ilgisi artar, akran ilişkilerine uyum sağlamak,okul ortamına, derslere ve çevreden gelen beklentilere uyum sağlamak ön plana geçer. 7-12 yaş dönemi, çocukların yaşamında okul çağının başladığı; önemli...

Çocuklarda Bilgisayar Kullanımı Ve Anne-Baba Tutumları

Çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenemeyen, onlarla kaliteli zaman geçiremeyen anne babaların çocukları bilgisayar bağımlısı olabiliyor. Özellikle çalışan anne babaların daha çok çocuklarının ne yediğiyle, ne kadar ders çalıştığıyla ve tehlikelerden onları ne kadar koruyabilecekleriyle ilgili çabaladıklarını görürüz. Elbette ki çocuklarımızın bu ihtiyaçları da karşılanmalıdır ancak onların istediğimiz gibi değil yetiştirdiğimiz gibi birey olacaklarını unutmamalıyız. Anne babaların çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeleri, onları birey olmaları yönünde desteklemeleri, kendi istediklerini onlara baskıyla yaptırmaktansa çocuklarının duygularını ve isteklerini anlamaya çalışmaları, onlara yetenekleri ve hayal...

Çocuklarda Boşanma Etkisi

Boşanma;özellikle çocuklu çiftler için pek çok sorunu ve kaygıyı beraberinde getiren zorlu bir süreçtir. Çocuk için anne, baba ile birlikte yaşamak, anne baba ile büyümek,ailenin parçalanmamış olması çocuğun hem duygusal gelişimi hem de sosyal ve ruhsal olgunlaşması açısından gereklidir. Ancak işler her zaman gerektiği gibi gitmemekte anne ve baba arasında sürekli gerginlik, huzursuzluk ve çatışma olabilmekte ve bu durumun aile fertlerini de olumsuz etkilediği görülmektedir. Evlilik bir birlikteliktir ve bu birliktelik yaşamın önemli bir parçasıdır. Yaşamımızda temel amaç mutlu...

Kardeş kıskançlığı

Kardeş kıskançlığının temelinde anne babayı paylaşamama yatar. Eğer çocuk bu Yeni döneme yeterince hazırlanmazsa, anne babaya kızgınlık duyar, öfkesini ya belli eder yada içine kapanır ve kendini yalnız hissetmeye başlar.

Öğrenme güçlüğü

Öğrenme güçlüğü; çocuğun zekasının normal ya da normalin üzerinde olmasına rağmen okuma-yazma , matematik , Özbakan becerileri ve sözel olarak kendini ifade etme gibi alanlarda, yaşına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi ile kendini gösteren gelişimsel bir bozukluktur. Öğrenme güçlüğü olan çocuklar kendilerinden beklenen düzeyin altında performans gösterirler. Çocuğun zihinsel yeteneğindeki olmasına rağmen okul başarısızlığı yaşaması en belirgin özelliktir. Öğrenme güçlüğü çoğunlukla çocuk okula başladıktan sonra farkedilir. Oysa okul öncesi dönemde de bazı belirtilerle kendini gösterebilir.Bu yüzden anne-babaların çocuklarıyla...