Makaleler

Çocuklarda İhmal ve İstismar Nedir? Nasıl önleyebiliriz?

İhmal: Çocuğun beslenme, barınma, korunma, sevilme gibi temel fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır.Çocukla sürekli alay etme aşağılama, çocuktan kapasitesinin ötesinde aşırı beklenti içinde olma, aşırı koruma, aşırı otorite, çocuğun davranışlarına uyumsuz ağır cezalandırmalar ve iz bırakmasa da yüze şiddet uygulama; beslenme, giyim, tıbbi gereksinimlerin karşılanmaması da çocuk ihmali kapsamında değerlendirilmektedir.Çocuğun sevilmemesi, ihtiyacı olan duygusal ilgi ve yakınlığın ona gösterilmemesi duygusal ihmal olarak kabul edilmektedir. Çocuğu yok sayma, terk etme, gereksinimleriyle ilgilenmeme, çocuğun iletişim çabasına tepkisiz kalma çocuğun duygusal olarak...

Çocuklarda Sorumluluk Duygusu

Sorumluluk duygusu erken çocukluk döneminde başlayarak, çocuğun yaşına, cinsiyetine ve gelişim düzeyine uygun görevler verilerek çocuğa kazandırıla bilinir. Eğer çocuklarınıza sorumluluk duygusunu deneyimleyeceği bir iş yaptırmazsanız, çocuğunuz kendini değerli ve yetenekli hissetme fırsatını kaçırmış olacaktır. 18 ile 36 ay arası çocuklar gelişimsel olarak artık çaresiz, tamamen bağımlı ya da beceriksiz değillerdir. Sorumluluğu üstlenmeye hazır, hevesli ve yetkinlerdir.Sorumluluk dersleri küçük çocuklara yaptıkları eylemlerin sonuçlarını kabul etmeyi öğretmekle başlar. Örneğin: çocuğunuz içeceğini dökerse, arkasından siz tekrar temizleyecek olsanız bile yine de...

7-12 Yaş Çocuklarda Fiziksel ve Sosyal Gelişim

Bu dönemde çocuklarınızın ilgilerinde ve ilişkilerinde önemli değişimler olur. Çocuğunuz, kendisini yönetmenin yanı sıra zihinsel, bedensel ve sosyal becerilerde büyük bir yol kat eder. Sizdenbağımsız davranışlarda bulunur. Okul yaşantısı başlar, gelecek hakkında düşünmeye, ödev yapmaya ve kitap okumaya da bu dönemde başlar. Arkadaşları tarafından onaylanmak ister, grup olarak oynanan oyunlardan ve iş birliğinden zevk alır, bedenine olan ilgisi artar, akran ilişkilerine uyum sağlamak, okul ortamına, derslere ve çevreden gelen beklentilere uyum sağlamak ön plana geçer. 7-12 yaş dönemi, çocukların yaşamında...

Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme güçlüğü nedir? Öğrenme güçlüğü, çocuğunuzda öğrenme güçlüğü olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Çocuğunuzun zekası normal ya da normalin üzerinde olduğu halde, okuma-yazma ve matematik gibi bazı alanlarda neden zorlanmaktadır? Öğrenme güçlüğü olan çocuklar ne gibi sorunlar yaşar? Öğrenme güçlüğünün nedeni nedir? Nasıl tedavi edilir?Öğrenme güçlüğü; Çocuğun zekasının normal ya da normalin üzerinde olmasına rağmen okuma-yazma, matematik, Özbakım becerileri ve sözel olarak kendini ifade etme gibi konularda yaşına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesi ile kendini ortaya koyan gelişimsel bir bozukluktur.Öğrenme güçlüğü olan...