Psikolojik Test, Ölçek ve Değerlendirme

 • WİSC-R Zekâ Testi
 • AGTE Gelişim Tarama Testi
 • MMPI Kişilik Testi
 • Binet Zekâ Testi
 • Stroop Dikkat Testi
 • Öğrenme Güçlüğü Belirti Tarama Testi
 • Anksiyete Ölçekleri
 • Depresyon Ölçekleri
 • Davranış Bozuklukları Tarama ve Değerlendirme Ölçeği
 • Cümle Tamamlama Testleri
 • TEDAVİ
 • Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Okul Çocuklarında Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi
 • Aile Terapisi
 • Terapötik Kartlar ile Yaratıcı Terapi Tekniği
 • Anne-baba Eğitimi
 • Travma ve Krizle Müdahale ve TSSB’da Terapötik Yaklaşım Teknikleri kullanılmaktadır.